fbpx

FAQ

Hvilke tilslutninger kræver et REwater anlæg?

Dit anlæg kommer med et installationskit med alt du skal bruge. Anlægget kobles på lige efter din vandmåler, hvorefter det er klar til brug. REwaters anlæg kræver ingen tilslutning til strøm eller afløb.

Er der støjgener forbundet med et ReWater anlæg?

Nej, vores anlæg er helt lydløst. Anlægget kræver ingen regenerering eller strømtilslutning som typisk vil medføre støj. Et traditionelt blødgøringsanlæg vil typisk støje som en opvaskemaskine når det regenerere. 

Bliver mit vand blødere med et ReWater anlæg?

Nej, og det er positivt for din sundhed og vandets smag. Kalk skal behandles og ikke fjernes.

Ved blødgøring reduceres kalkindholdet i drikkevandet kraftigt og erstattes af salt. Vores teknologi bibeholder kalken men omdanner den hårde kalk til blød kalk som ikke kan sætte sig hårdt fast. At behandle kalken i stedet for at fjerne den sikrer dig smagen og passer på dine tænder og knogler.

Hvorfor er kalken stadig synlig?

Da ReWater ikke fjerner kalken fra dit drikkevand, men behandler den, vil kalken i din bolig stadig være synlig, dog i mindre omfang end du er vandt til. Kalkpletter vil nu kunne rengøres med en våd klud uden brug af hverken rengøringsmiddel eller kemi. Desuden vil der gå længere tid imellem, at du skal afkalke elkedel og hundeskål. Det ReWater behandlede vand gør rengøring af dit hjem lettere og gør dermed din hverdag lettere.

Fjerner ReWater kalken fra drikkevandet?

ReWater fjerner ikke kalken fra dit drikkevand, men omdanner kalken fra ”hård kalk” til ”blød kalk”. Den bløde kalk giver færre kalkpletter og kalkaflejringer og vil gøre rengøringen af dit hjem lettere.

Tilsætter ReWater salt eller kemi til drikkevandet?

ReWater er et kalkbehandlingsanlæg og tilsætter derfor i modsætning til et blødgøringsanlæg hverken salt eller kemi til dit drikkevand. Med ReWater ændrer du derfor ikke på smagen eller kvaliteten af dit drikkevand.

Får jeg blødt vand med ReWater?

Det ReWater behandlede vand kategoriseres ikke som blødt vand.

Ved blødt vand reduceres kalkindholdet i drikkevandet kraftigt og erstattes af salt. ReWater fjerner ikke vandets naturlige mineraler, men omdanner den hårde kalk til blød kalk, helt uden at fjerne kalken fra vandet. Derfor bliver ReWater vandet altså ikke betegnet som blødt vand. Mange ReWater kunder oplever dog, at vandet efter kalkbehandling føles og mærkes silkeblødt.

Fjerner ReWater kalkaflejringer i installationer og rør?

Hvis du har kalkaflejringer på indersiden af dine installationer og rør i din bolig, kan du med fordel installere ReWater. Kalkbehandlingsanlægget bevirker, at størstedelen af den kalk, som har sat sig i dine installationer, over tid fjernes, og kun et lille beskyttende lag forbliver tilbage. Kalkbelægningen vil dermed blive mindre og rørvolumen øges, hvilket vil give dig både et bedre vandflow og et lavere energiforbrug.

Læs mere her: Teknologien bag 

Er ReWater vedligeholdes frit?

JA, ReWater kræver ingen løbende vedligeholdelse. ReWater er 100 % vedligeholdelses og – forbrugsfri og har derfor ikke behov for løbende service, rengøring eller tilsætninger. Hvilket gør ReWater til en nem og enkle løsning for dig. Efter 5-7 år skal ReWater ombyttes med ReWater’s ombytningsservice, hvorefter kalkbehandlingsanlægget igen kan levere fantastisk kalkbehandlet vand. Læs mere om ombytningsservice her

Kan jeg selv installere mit anlæg?

Nej. Et ReWater anlæg skal altid installeres af en autoriseret VVS’er fordi det kobles på din vandforsyning. Du kan vælge en af vores lokale samarbejdspartnere eller bruge din egen.

Hvor meget plads kræver anlægget?

Vores anlæg har et kompakt design som gør det nemt at finde plads til i din bolig. Vi ved at det at finde ledig gulvplads omkring vandtilførslen kan være svært i mange hjem, særligt i et teknikrum i en bolig med gulvvarme. Derfor kan anlægget også hænges på væggen. Til dette kan du tilkøbe et vægbeslag.

ReCat1000 måler kun Ø23,9 x H32,6 cm

ReCat2000 måler kun Ø23,9 x H56 cm

Se vægbeslaget

Hvor effektivt er et ReWater anlæg?

Teknologien bag ReWater er testet til at være den mest effektive saltfrie teknik på markedet og er derfor et ekstremt godt alternativ til blødgøringsanlæg. ReWater har en effektivitet på over 90% sammenlignet med andre saltfrie teknikker, som har en effektivitet på 50% i gennemsnit. Det er derfor ikke uvæsentligt, hvilke saltfrie kalkbehandlingsanlæg du vælger.

Læs mere om effektiviteten på de forskellige saltfrie teknikker her: hvor effektivt er ReWater

Kommer vandet til at smage anderledes?

Nej for anlægget hverken fjerner eller tilføjer noget til dit vand. Det danske drikkevand smager allerede fantastisk så hvorfor ændre på det…

I er nye på markedet så kan jeg føle mig tryg?

Vi er nye på markedet, men teknologien vi bruger er allerede anerkendt på verdensplan. Og som ekstra tryghed har vi valgt også at få testet vores anlæg efter de danske standarder som stiller højere krav end de udenlandske godkendelser. ReWater er de eneste på markedet med et gennemløbsanlæg som har dansk drikkevands godkendelse (GDV) og det er din garanti for tryghed.

Hvordan finder jeg ud af om jeg har behov for et ReWater anlæg?

I Danmark har vi generelt meget kalk i vandet og alle i Danmark kan derfor have gavn af et anlæg. Nogle mere end andre fordi dansk drikkevand pumpes op fra vores grundvand og derfor er der regionale forskelle. Selv i et område med mindre hårdt vand vil der over tid sætte sig hårde aflejringer i dine rør og maskiner og forkorte levetiden på dem. Den synlige kalk på dine armaturer og fliser er nemmest at måle efter, men egentlig er det ikke dér kalkgenerne er værst, det er de skjulte aflejringer. De skjulte aflejringer sker inde i dine rør og på varmelegemer i dine maskiner og kan koster dig mange reparationer, udskiftninger samt et højere energiforbrug.

Du kan se hvor hårdt dit drikkevand er her.

Hvordan kan jeg mærke effekten af ReWater?

De skjulte kalkgener: Dine vandbrugende installationer vil med tiden få et bedre flow og lavere energiforbrug idet ReWater fjerner eksisterende kalk i installationer og rør, det vil give besparelser på din elregning. Ligeledes vil dine installationer få en længere levetid og have behov for færre reparationer.

De synlige kalkgener: Kalken vil i fremtiden være blød kalk og nem at rengøre i forbindelse med din almindelige rengøring. Dit behov for afkalkning mindskes og forbrug af kemikalier, rengøringsmiddel og sæbe sænkes. Dit tøj og sengetøj vil holde sig pænt og nyt længere. 

Sæbedosering

Hårdheden af vandet ændres ikke ved brug af et ReWater anlæg, men du får fornemmelsen af kalkfrit vand.

Sæbedoseringen på vandbrugende installationer så som vaskemaskine og kaffemaskine, bør derfor sættes til blødt vandt, omkring 8 dH, så du reducerer dit sæbeforbrug. Din opvaskemaskine skal fortsat sættes til hårdheden målt i dit område, da den justere salt og afspænding, som sikre kalk ikke sætter sig på dine glas. 

Hvad hvis jeg har lavt vandtryk på min hovedforsyning?

Hvis du i din bolig i forvejen er udfordret af lavt vandtryk, kan det måske bekymre dig at installere et kalkanlæg. Dog kan du i forbindelse med installation af ReWater med fordel også installere en trykforøgerpumpe, som kan hæve vandtrykket med op til 5,5 bar og gøre din hverdag lidt lettere.

Vi anbefaler at du rådføre dig med din VVS’er forinden køb.

Mit vandtryk er faldet, hvad skal jeg gøre?

Hvis dit vandtryk er faldet, efter en længere periode med et ReWater anlæg installeret, bør du tjekke din snavssamler. Den sidder inden indgangen til dit ReWater anlæg. Husk at lukke for vandet inden du renser snavssamleren.

Med et REWATER kalkanlæg
kan du føle dig 100% tryg

Åbningstider
09.00-16.00 Man-fredag
CVR 3913 7658

info@rewater.dk
+45 7174 3025


© ReWater ApS. All rights reserved.