SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
REWATER APS

1. Generelt

1.1 ReWater ApS, CVR-nr. 39137658 (herefter ReWater) producerer, sælger og leverer komplette vandbehandlingsanlæg heriblandt kalkbehandlingsanlæg til privat- og erhvervskunder.

1.2 ReWaters produkter består af kalkbehandlingsanlæg, der monteres til vandforsyningen i fast ejendom og derefter behandler de kalkgener, kalk fra vandforsyningen til ejendommen giver (herefter Produktet).

1.3 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for ReWater levering af Produktet til kunder (herefter Kunden).

1.4 Betingelserne er gældende og finder anvendelse for enhver ydelse og leverance fra ReWater til Kunden, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt mellem ReWater og Kunden.

2. Priser og betaling

2.1 Alle priser på ReWaters produkter er angivet på hjemmesiden inklusive moms, men eksklusiv forsendelse til kundens adresse, forsikring og installation med mindre andet er anført. Priserne er før fradrag af eventuelle rabatter aftalt med Kunden.

2.2 Betalingsbetingelsen er netto kontant ved bestilling, medmindre der er indgået anden forudgående aftale med Kunden.

2.3 Ved for sen betaling pålægges morarenter 1,5 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyrer 100 DKK pr. fremsendt rykker.

3. Bestilling og ordrebekræftelse

3.1 Kunden foretager i videst muligt omfang bestilling af Produktet på ReWaters webshop. Kunden kan dog ligeledes foretage bestillinger via telefon, e-mail eller ved fysisk henvendelse til ReWater.

3.2 En bestilling er – uanset i hvilken form, den er afgivet – at betragte som en opfordring til tilbud. En ordre anses først som bindende, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra ReWater pr. e-mail.

3.3 Den på hjemmesiden og i ordrebekræftelsen anførte forventede leveringstid er vejledende, og overskridelser af leveringstiden anses ikke som væsentlig misligholdelse, medmindre forsinkelsen overstiger 4 uger. ReWater er forpligtet til uden ugrundet ophold at orientere Kunden om eventuelle ændringer i den forventede leveringstid, hvis ændingen overstiger 5 hverdage.

4. Tilfredshedsgaranti

4.1 Hvis du ikke er tilfredshed med dit kalkbehandlingsanlæg gør vi alt hvad vi kan for at finde en passende løsning. Ønsker du at returnere dit kalkbehandlingsanlæg kan du gøre det indenfor din tilfredshedsgaranti periode. Garantien starter fra leveringstidspunktet, den dag produktet forsendes fra ReWaters lager plus 2 dage og 6 måneder frem.

4.2 Såfremt du ikke er tilfreds med dit ReWater kalkbehandlingsanlæg kan du via vores tilfredshedsgaranti returnere produktet og få pengene retur. Du skal meddele dette på info@rewater.dk med begrundelse for returnering. Såfremt det er en funktionsmæssig defekt, forbeholder ReWater sig retten til at sende en tekniker for udbedring.

4.3 Rewater fremsender returlabel, med instrukser for returnering af anlæg og installationskit og evt. vægbeslag. Transportomkostninger fratrækkes det returnerede beløb.

4.4 I forbindelse med modtagelse af meddelelse om returnering, fremsender ReWater via mail en guide til afmontering og forsendelse af kalkbehandlingsanlægget.

4.5 ReWater refundere ikke omkostninger i forbindelse med installationen eller afmontering. Vi returnerer det fulde betalte beløb minus evt. transportomkostninger for returneringen, samt 650kr inkl moms for installationskittet, når produktet er retur på ReWaters lager, i intakt stand, uden brudte plomberingsmærker og synlige skader og i henhold til vores salgs- og forretningsbetingelser. 

4.6 Anlægget skal returneres til Rewaters anviste forsendelses destination senest 3 uger efter Rewater er blevet informeret om at tilfredshedsgarantien ønskes anvendt for at kunne få refunderet pengene for købet, medmindre andet er aftalt med Rewater. 

4.7 Indgangsnipler til anlæggets indgangs og udgangs rør skal til enhver tid være tildækket med medfølgende kapsler eller andet beskyttende materiale, for at undgå urenheder i anlægget, når anlægget ikke er i drift. Overholdes nærværende ikke frafalder al reklamationsret og tilfredshedsgaranti.

4.8 Tilfredshedsgaranti gælder ikke ved erhverv køb, med mindre andet er aftalt i købsaftalen. 

5. ReWaters forpligtelser

5.1 ReWater skal sammen med Produktet forsyne Kunden med nødvendige dokumenter og oplysninger mv. om Produktets tekniske specifikationer og egenskaber, herunder installationsvejledning til brug for den autoriserede VVS-installatør, der skal forestå installation af Produktet.

5.2 Produktinformation, illustrationer, tegninger og tekniske data i kataloger eller produktbeskrivelser på hjemmesiden er udelukkende vejledende information.

5.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er ReWater ikke ansvarlig for fejl og mangler ved de(t) leverede Produkt(er), såfremt Kunden ikke har reklameret over fejl og mangler i overensstemmelse med Betingelserne rettidigt.

5.4 Medmindre andet er skriftligt aftalt er ReWater ikke ansvarlig for fejl og mangler ved de(t) leverede Produkt(er), såfremt fejl og manglerne skyldes forkert eller uautoriseret installation eller ændringer af Produktet uden samtykke fra ReWater m.v.

5.5 Derudover følger ansvaret for fejl og mangler præceptiv dansk lovgivning.

6. Ejendomsforbehold

6.1 ReWater bevarer ejendomsretten til de(t) købe Produkt(er), indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

7. Levering og forsinkelse

7.1 Levering sker med den af ReWater til enhver tid valgte fragtmand.

7.2 Leveres et eller flere Produkt(er) ikke indenfor den i pkt. 3.3. anførte frist, kan Kunden kræve ordren ophævet, medmindre forsinkelsen skyldes forhold som kan tilskrives Kunden. Ophævelse kan dog kun ske frem til det tidspunkt, hvor ReWater giver kunden meddelelse om, at Produktet er afsendt.

7.3 Såfremt Kunden udnytter sin ret til ophævelse af ordren, tilbagebetaler ReWater de af Kunden erlagte betalinger.

7.4 Hvis Kunden benytter sig af retten til ophævelse af ordren, kan Kunden ikke gøre yderligere krav gældende over for ReWater, som udspringer af Kundens køb.

7.5 Levering anses for gennemført, når de(t) af Kunden købte Produkt(er) er overgivet til ReWaters fragtmand.

8. Mangler og reklamation

8.1 Kunden skal foretage en undersøgelse af de(t) købte Produkt(er) straks efter modtagelsen heraf. Ansvar for mangler kan kun gøres gældende, såfremt Kunden reklamerer uden ugrundet ophold efter at være eller burde være blevet bekendt med eventuelle mangler, dog ikke senere end 2 år efter levering.

8.2 Såfremt de(t) leverede Produkt(er) måtte være mangelfulde, er ReWater berettiget til efter eget valg at udbedre manglerne eller foretage omlevering.

8.3 Reklamationsretten fortabes, hvis den i Produktet indsatte plombe til filtermediet er brudt.

9. Produktansvar

9.1 ReWater er alene ansvarlig efter produktansvarsloven for eventuel skade, som Produktet forvolder på personer, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af ReWater eller dennes medarbejdere, og kun såfremt eventuel skade sker i forbindelse med den af ReWater foreskrevne brug af Produkterne. Det præciseres, at ReWater ikke er ansvarlig for skader, der skyldes fejlagtig, mangelfuld eller uautoriseret installation af Produktet.

9.2 ReWater er alene ansvarlig for eventuel skade, som Produktet forvolder på ting, såfremt Produktet er installeret hos en forbruger.

10. Behandling af personoplysninger

10.1 ReWater behandler personoplysninger om Kunden i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen om levering af Produktet, for at opfylde lovkrav, f.eks. bogføringsloven, samt for at kunne yde service til Kunden, herunder i forbindelse med reklamationer. Behandlingsgrundlaget er således databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af aftale), litra c (opfyldelse af lovkrav) og litra f (berettiget interesse).

10.2 De behandlede personoplysninger omfatter Kundens navn, adresse, e-mail, telefon, evt. betalingskorts oplysninger, evt. CVR-nummer (hvor kunden er erhvervsdrivende). Oplysningerne gemmes i op til 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor der er gennemført et salg. For yderligere information om ReWaters behandling af personoplysninger henvises til hjemmesiden. www.ReWater.dk Hobro, Februar 2023 ReWater ApS.

Kurv0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0